• Festa de les Famílies Solidàries

  24 de juny a l'Illa Fantasia

  La Festa de les famílies solidàries és un dia molt especial que té un doble objectiu. Per una banda, sensibilització social respecte als Drets dels infants recollits a la Convenció Internacional i el concepte que cal afavorir la igualtat d'oportunitats per a tots els infants, per aconseguir una societat més justa i equitativa.

   

  Per una altra banda, visibilitzar l'acolliment familiar com una gran oportunitat per a molts infants en situació de desemparament. L'acolliment familiar és una mesura de protecció infantil força desconeguda, tot i la feina clau que duen a terme les famílies acollidores.

   

  La FEDAIA, en col.laboració amb Illa Fantasia organitza aquesta Festa Solidària convidant a passar un dia d’oci i esbarjo al parc aquàtic d’Illa Fantasia a les families d’acollida de Catalunya, alhora que es posen a la venda entrades a un preu molt especial per aquell dia al públic en general.

   

  No t'ho pots perdre! 

 • Vull col·laborar!

  No t'ho pots perdre! Ets una família solidària?

  COMPRA LA TEVA ENTRADA!

 • La FEDAIA

  Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

  Hi ha infants i adolescents que viuen en una situació difícil: la seva família no en pot tenir cura i, aleshores, l'Administració se n'ha de fer càrrec. Però és convenient que, mentre la família d'origen d'aquests infants intenta refer-se, hi hagi una altra família que pugui oferir-los un bon entorn per créixer i desenvolupar-se. D'aquesta tipus de família, se'n diu família d'acollida o família acollidora.

   

  L'acolliment familiar és un gest altruista i desinteressat que té com a objectiu proporcionar un entorn familiar i tot el que això implica (afecte, atenció individualitzada, nous models i referents familiars, etc.) a un infant que ho necessita durant un temps determinat.

   

  Ser família acollidora dóna l'oportunitat d'estimar, educar i aportar seguretat a un infant que ho necessita, tot fent les funcions que temporalment no pot fer la família d'origen.

   

  L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) es va crear per la Llei 13/1997, de 19 de novembre (modificada per la Llei 14/2010 i la Llei 11/2011). La finalitat primordial de l'Institut és contribuir a potenciar una política global d'adopcions i d'acolliment simple en família aliena, d'agilitzar els processos de valoració de la idoneïtat de les persones o famílies que opten per l'acolliment o per l'adopció, i de tramitar, quan correspongui, l'adopció internacional. Depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

   

  La FEDAIA és la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d'entitats que treballen amb infants, joves i famílies en situació de risc d'exclusió social o desemparament. Nascuda l'any 1996, està formada per més de 90 entitats que atenen a més de 100.000 infants i 35.000 famílies a través de serveis en l'àmbit de l'acció social, l'educació, la formació prelaboral, la salut i l'atenció a les famílies. Al llarg d'aquests 20 anys de vida, la FEDAIA ha cercat contribuir en la millorar de la qualitat de vida dels infants, adolescents, joves i famílies més vulnerables de Catalunya.

   

  La FEDAIA representa a una gran diversitat d'entitats com fundacions, cooperatives o associaciones. totes elles tenen un mateix denominador: són entitats sense ànim de lucre, i es caracteritzen per realitzar una tasca d'atenció i d'educació des de l'àmbit de la protecció i la prevenció, treballant en xarxa des de la proximitat territorial amb els diferents agents que intervenen i de forma comunitària, amb creativitat i innovació.

   

  Les Institucions Col·laboradores d'Integració Familiar (ICIF), són entitats sense ànim de lucre, constituïdes legalment, que tenen com a finalitat la protecció d'infants en situació de desemparament; reuneixen els requisits previstos i estan acreditades d'acord amb el Decret 337/1995, de 28 de desembre, per desenvolupar les funcions de mediació que els atribueix la llei per integrar els infants en una família.

   

  Les entitats membres de la Comissió d'ICIFs de la FEDAIA que també col·laboren en aquesta ocasió especial són:

   

  AD' INICIATIVES

  CASA SANT JOSEP

  CEL OBERT

  CREU ROJA

  DRECERA

  INFÀNCIA I FAMÍLIA

  INTRESS

  FUNDACIÓ IRES

   

   

  Si voleu saber més sobre la FEDAIA, visiteu el nostre web:

  www.fedaia.org

 • Dossier de col·laboració

  VOLS COL.LABORAR AMB NOSALTRES?

  VOLS COL.LABORAR A LA FESTA DE LES FAMÍLIES SOLIDÀRIES?

  Descarrega't el dossier de col·laboració aquí

 • Amb el suport de

 • Amb la col·laboració de

 • CONTACTA

  Telèfon

   

  93 336 72 65

  93 335 98 91

  Email

   

  fedaia@fedaia.org

   

   

  Twitter

   

  @FEDAIA